Újabb konferencián jártunk Pécsen!

Az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok” pályázat keretében s Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottságának nagy hagyományú tudományos rendezvényén a XIX. Országos Neveléstudományi Konferencián mutattuk be projektünket és kutatási eredményeinket. A konferencia legfontosabb célja, hogy a neveléstudomány sokszínű területeit és ezek eredményeit az oktatási rendszer mélyebb megismerése és fejlesztése érdekében felszínre hozza, és megteremtse a dialógusok lehetőségét. A konferencián 5 előadással és 2 poszterbemutatóval szerepeltünk partnereinkkel közösen.

Előadások
Bartalis Izabella: A tanítók zenei kompetenciája és a zenei nevelés gyakorlata a székelyföldi iskolákban
Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Városi egyetem. Intézményi innováció lokális metszetben
Kenyeres Attila Zoltán: Az iskolai végzettség hatása a dokumentumfilmekkel, mint tanulási forrással szembeni kritikai attitűdre – egy hazai kutatás tükrében
Máté-Szabó Barbara: Felsőoktatás? Szakképzés? A felsőoktatási szakképzésben tanulók vizsgálata Észak-Alföld régióban
Szűcs Tímea – Péter Csaba: A szülők hatása gyermekük extrakurrikuláris tevékenységeire

Poszterbemutató
Bartalis Izabella: A sajátos nevelési igényű tanulók helyzetének felmérése Kovászna- és Hargita megyében
Máté-Szabó Barbara: A szakmai tanárképzés hallgatói összetétele Magyarországon

Gratulálunk!