Közzétettük kutatási eredményeinket.

Elkészült magyar és angol nyelvű kutatási zárójelentésünk, mely a Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás – Kelet-közép-európai tapasztalatok címet kapta. A jelentés több tanulmányt is tartalmaz, melyek a vizsgálatban résztvevő országok oktatási, felnőttképzési hátteréről szólnak. Így olvashatunk a formális és nem formális felnőtt tanulásról Magyarországon vagy a felnőttek tanulásáról Romániában. Külön két tanulmány is foglalkozik Szlovákia oktatásával, az egyik tanulmány pedig kiemelten a felnőttoktatás, -képzésre koncentrál. A vizsgált országok sajátosságaival foglalkozó fejezetben A kisebbségek anyanyelvű oktatása Ukrajnában című tanulmány a Kárpátaljai helyzetet mutatja be. A könyv második része a felnőtt tanulás sajátosságait, a felnőtt tanulók tanulási motivációit mutatja be, mely a projekt során négy országban felvett felnőtt tanulói kérdőívek eredményeit prezentálja. A kutatásunk célja a partnerországok felnőtt tanulóinak vizsgálata volt, megismerni a tanulók képzési motivációit, akadályait. Ezen túl annak a vizsgálata, hogy milyen területeken tanulnak inkább és látják hatékonynak a tanulást a felnőtt tanulók. A zárójelentés rengeteg izgalmas és érdekes tanulmányon keresztül mutatja be a felnőttképzés és oktatás helyzetét.