9 jó gyakorlatot mutatunk be a romániai partnereinknek köszönhetően.

Projektünk keretében vállaltuk, hogy jó gyakorlatokat mutatunk be hazai és nemzetközi tapasztalatokra alapozva. A felnőttkori tanulás témájában romániai partnereinknek köszönhetően nagy jó példákat sikerült gyűjtenünk. A gyakorlatokban a formális, informális és nonformális tanulás mellett sok-sok olyan eset is bemutatásra kerül konkrét példákon keresztül, melyek egy település vagy térség életét nagyban meghatározzák. A jó gyakorlatokban a szervezetek közötti tanulás, a hálózatépítés hasznossága és ennek tovagyűrűző hatása a szervezetek tagjaira is szembetűnő. Látható, hogy több gyakorlat is kiemeli az egymástól tanulás lehetőségét, és a társadalmi innovációk megjelenését, amelynek valóban szemléletmód formáló hatása van. Van olyan jó gyakorlat is, amely rámutat a napjainkban már inkább csak vidéken élő hagyományok városi környezetben történő adaptálhatóságára és ennek tanulási, illetve közösségépítő szerepére. Találunk olyan esetet is, amelyben a sport kohéziós erejére világítanak rá, és arra, hogy miként épül melléje hasonló irányultságú szervezetek hálózata.
A romániai jó gyakorlatok megtekinthetőek honlapunkon az eredmények menüpontban.

Dátum: 2019. január 30.