Januárban írtunk arról, hogy sorozatot indítunk, melyben együttműködő külföldi partnereinket ismerhetik meg oldalunk olvasói. Most a nagykaposi kollégák munkájába nyerhetnek bepillantást.

 

A Nagykapos és Vidéke Társulást (Nagykapos, Szlovákia) közvetlenül a rendszerváltozás után, a Rákóczi Szövetség segítségével hozták létre, az alapításban Ung-vidék számos közéleti személyisége részt vállalt. A törvényi keretek változásaihoz alkalmazkodva az akkori alapítványi formát 1999-től polgári társulásra változtatták, s ebben a formában működik a szervezet mind a mai napig. A szervezet küldetésének elsősorban az Ung-vidék szellemi, kulturális és gazdasági felemelkedéséért való eltökélt munkát tekintik.  A Társulás 2003-tól működteti a nagykaposi Magyar Közösségi Házat, 2004-től az intézmény a Mécs László könyvtárral, 2007-től pedig a Gordius plus képzőközponttal bővült.

A szervezet fő tevékenységi körei közé tartozik az illetékességi területen élő magyarság kulturális, oktatási és egyéb szükségleteinek felmérése, helyzetértékelő anyagok elkészítése, a magyarság népi hagyományainak ápolása, kutatása – rendezvények szervezése. De feladatuk továbbá egyéb a magyarság identitását megőrző programok, illetve a magyarság jövőjét döntően befolyásoló országos jelentőségű programok pl. óvodai és iskolai beiratkozási programok vagy felnőttképzési programok realizálása, képzési programok kidolgozása.

A társulás nemzetközi kapcsolati hálójának bővítése, meglévő kapcsolataink ápolása kiemelt jelentőséggel bír. Az elmúlt években számos európai projekt megvalósításában vettek részt, melyek közül több is határon átnyúló projekt volt. Nagyobb projektjeik az elmúlt évekből: Competency Centres for Cross-border Cooperation (HUSKROUA/1101/041); Határtalan vendéglátás (HUSK/1101/1.6.1/0229); „Megújuló” szakképzés (HUSK/1101/1.6.1/0292);  „No limits” – Magyar-szlovák tudástranszfer – határok nélkül (TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0019); Tovább egy életen és két határon át (TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0034); Határok nélkül a megújuló energiákkal (HUSK/0801/2.1.2/0107); Határtalan felnőttképzés (HUSKUA/05/02); Az Ung-vidék mikroprojektje (NP11220100001)

A Nagykapos és Vidéke Társulás a projektek során számos nemzetközi kapcsolatra tett szert. Kiterjedt nemzetközi kapcsolati hálójukban jelenleg 2 felvidéki, 2 kárpátaljai, 2 partiumi, 8 erdélyi, 2 délvidéki és 7 magyarországi partnerszervezet tartozik.

Dátum: 2018. február 7.