Folytatjuk tovább partnereink bemutatását. Most a székelyudvarhelyi partnerszervezetünk munkájába nyerhetnek bepillantást.

 

Sylvester Dénes Egyesület 2012. március 8. óta működik. Fő célkitűzése a Székelyudvarhelyen folyó egyetemi oktatás támogatása, ami azért is kulcsfontosságú, mert Székelyudvarhelynek – a székelyföldi városok közül egyedülállóan – igen régi felsőoktatási hagyományai vannak.  Az Egyesület a Babes-Bolyai Tudományegyetem hallgatói számára biztosít fórumot tudományos eredményeik közzétételére, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, valamint más tudományos rendezvények szervezésére, lebonyolítására. További céljai között szerepel különböző oktatási és művelődési kutatási tevékenységek, továbbképzések szervezése és nemzetközi kapcsolatok kialakítása. A tudományos tevékenységek mellett a képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális tevékenységre és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységekre és a határon túli magyarsággal való szakmai kapcsolattartásra is hangsúlyt fektetnek.

Éves rendszerességgel szerveznek tudománynépszerűsítő rendezvényeket az érdeklődők számára, több tudományterületet érintve. Egyik legnépszerűbb rendezvényük a PSZINKRON, amely minden évben a Magyar Tudomány Napja köré szerveződik, és az a célja, hogy a pszichológia, illetve a határtudományok jeles képviselői élő beszélgetés formájában számoljanak be a szakma legújabb és legizgalmasabb eredményeiről.

Az együttműködő partnereik a hazai szervezetek mellett Ukrajnából, Szlovákiából, Romániából vannak, de cseh szakemberek bevonása révén 5 ország felnőttképzését vizsgálják.

 

 

Dátum: 2018. március 28.