Ismerd meg projektünket!

 

Az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok” című projektünk keretében ismét izgalmas kutatásra vállalkoztunk!

 

Nagy örömmel adunk hírt arról novemberben, hogy a Nullpont Kulturális Egyesület 2017 júliusában benyújtott EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok​”​ támogatási kérelmünk pozitív fogadtatásra talált. A projekt keretében arra vállalkozunk, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen szerepe van a tanulásnak, a felnőttek tanulásának, a közösségi tanulásnak a hátrányok leküzdésében.

A nem formális tanulásra és színtereire fókuszálunk, a különböző szakmai képzéseket vagy általánosan képző képzéseket nyújtó szervezeti körre és tevékenységükre, jó gyakorlataikra összpontosítunk. Ezen túl vizsgáljuk a kulturális tanulás módozatait, szélesen értelmezve, beleértve a zene, a média, a sport területét. Valamint a közösségi tanulás terepeit vizsgáljuk (civil hálózatok, partnerségek, intézményi-civil együttműködések stb.). Ezek fellelhetők munkahelyeken, felnőttképzési intézményekben, de kulturális, szociális intézményekben vagy ezek hálózataiban. A társadalomstatisztikai adatok legtöbb Európai Uniós tagországban már rendelkezésre állnak, azonban ezek tanulási szempontú csoportosítása, helyzetelemzésre használata nem jellemző, pedig az oktatáspolitikai döntések, a társadalomfejlesztés megalapozásához szükséges ezeknek az adatoknak az együttes kezelése. Ezen túl az, hogy azt megnézzék, milyen jó példák, gyakorlatok vannak, amelyek mások számára is adaptálhatóak.

 

Dátum: 2017. december 5.