Májusban ismét összegzünk.

Az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok” című pályázatunkhoz kapcsolódóan a harmadik időközi szakmai teljesítéséhez szükséges tevékenységek megvalósításának beszámolóján dolgozunk. A szakmai tervben rögzítetteknek megfelelően haladtunk, a kötelező és önként vállalt tevékenységeinket, amelyeket a harmadik félévre terveztünk folyamatosan végeztük. Valamint a következő félévre vonatkozó tevékenységeket (pl. konferenciarészvétel, tanulmányutak, műhelymunkák, Tanulási Fesztivál, módszertani szakmai összegzés) is elkezdtük előkészíteni. Az elmúlt félévben a kötelezően megvalósítandó tevékenységek között a jó gyakorlatokhoz kapcsolódóan megtörtént az angol és magyar nyelvű kötet szerkesztése. A kérdőíves kutatás lebonyolításra került, elkészült az spss adatbázis, Ukrajnában, Szlovákiában, Magyarországon és Romániában a vállalt kérdőívek felvételre kerültek, a kérdőívek rögzítése és elemzése is megtörtént. A harmadik félévre tervezett 4 alkalmas tréning lezajlott. A projekt harmadik félévében 2 tanulmányút valósult meg Debrecenben (2019.04.13.) és Budapesten (2019.04.30.) és 2 műhelymunka is lezajlott Szolnokon (2019.03.07-08.) és Lakitelken (2019.04.17-18.).