Hogyan és mit kutatunk?

 

Ismerd meg projektünket jobban!

 

Novemberben adtunk hírt arról, hogy az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok” című projektünk keretében újabb kutatásban való közreműködésre vállalkoztunk. Célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen szerepe van a tanulásnak, a felnőttek tanulásának, a közösségi tanulásnak a hátrányok leküzdésében. A projekt folyamán több lépcsőben végezzük a kutatást.

Műhelymunkák keretében a kelet-közép európai társadalomstatisztikák, oktatástatisztikák, adatbázisok, indexek megismerése és a partnerekkel való megismertetése és közös elemzése történik, emellett a partnerországok oktatástatisztikai adatainak összegyűjtése, ezekből indexalkotás, térképkészítés is zajlik majd.  Ismereteink további bővítése céljából tanulmányutakon és részben a műhelymunkákon kifejezetten olyan tanulásközpontú, a felnőtt tanulásra, munkaerő-piaci integrációra, településfejlesztésre irányuló projektek megismerését végezzük majd, amelyek a társadalmi felzárkózást segítik. Természetesen tréningek keretében is megtörténik a jó gyakorlatok megismerése és átadása.

Összességében tehát kiemelkedő tanulási tevékenységgel bíró európai országok mintáinak tanulmányozása, a partnerországok tanulási helyzetének felmérése mellett pozitív példák, jó gyakorlatok feltárása, megismerése, leírása, tapasztalat-, tudásmegosztás és lehetséges adaptációk kidolgozása is feladata lesz a projektben résztvevőknek.

 

Dátum: 2017. december 18.