17 hazai jó gyakorlatot mutatunk be.

A „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok” című pályázatunk keretében vállaltuk, hogy jó gyakorlatokat mutatunk be hazai tapasztalatokra alapozva. A projektünk egyik kiemelt célja volt, hogy a bevont partnerek közreműködésével olyan módszereket, eljárásokat és jó gyakorlatokat tárjunk fel, tanulmányozzunk és rendszerezzünk, amelyek a felnőttképzés, a felnőtt tanulás társadalmi felzárkózást elősegítő szerepét illusztrálják.
Számba vettük azokat az eljárásokat, módszereket, amelyek általánosan, az egyes földrajzi területektől függetlenül használhatók. Az egész életen át tartó tanulásra fókuszáló kutatások, de a területre vonatkozó szakpolitikai elemzések is felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy az iskolai végzettségnek, képzettségnek meghatározó szerepe van a társadalmi felemelkedésben, az esélyek kiegyenlítésében.
A formális tanulási célból szervezett tevékenység mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a nem formális, illetve a hétköznapi tevékenységekhez kapcsolódó informális tanulási helyzetekben zajló tanulás. Elengedhetetlen tehát a nem formális tanulás területére való fókuszálás.
A 17 hazai jó gyakorlat remek lehetőséget biztosít a témában való elmélyülésre. A magyarországi jó gyakorlatok elérhetőek már honlapunkon.